wykształcenie

Mam wykształcenie licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Przede wszystkim jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym.

Ukończyłam wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz wydział Pedagogiki specjalnej ze specjalnością pedagogika terapeutyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wykształcenie na poziomie licencjackim zdobyłam w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM, na wydziale Pedagogiki ogólnej.

Ukończyłam też szkolenia podyplomowe:

 • Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • Program pomocy psychologicznej w nurcie Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt
 • Szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Ponadto odbyłam liczne szkolenia i warsztaty specjalistyczne:

 • Leczenie zaburzeń seksualnych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Zaburzenia seksualne u mężczyzn w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • seminaria kliniczne i teoretyczne z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej przy PTPP
 • Parent Effectiveness Training realizowane przez Gordron Training International
 • Profilaktyka agresji i przemocy wśród młodziezy wg. Treningu Zastępowania Agresji (ART) prof. A. Goldesteina
 • Krótki trening nauki rozwiązywania problemów – pierwsza pomoc wychowawcza
 • Wsparcie i interwencja kryzysowa w szkole
 • Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupienia uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania
 • Kinezjologia Edukacyjnej „Brain Gym”
 • Szkolenie Igo stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
 • Profilaktyka alkoholowa w działaniach wychowawczo-edukacyjnych realizowana w szkołach i innych placówkach oświatowych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień w systemie Daalt
 • Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji: kierunek – zawód

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa PsychologicznegoWarszawski Oddział Terenowy, oraz członkiem zwyczajnym w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.