metoda pracy

Psychoterapia psychoanalityczna w swych założeniach jest kontynuacją myśli założyciela psychoanalizy – Zygmunta Freuda.

Leczenie polega na badaniu myśli, świata przeżyć, fantazji i skojarzeń pacjenta. W drodze poznawania doświadczeń cierpiącego odtwarzają się relacje z ważnymi osobami z dzieciństwa. Dzięki powtórzeniu i zrozumieniu, często bolesnych, relacji może dojść do większej świadomości własnego postępowania, głębszej refleksji nad przeżywaniem codzienności co wyraźnie wpływa na poprawę jakości życia.

Psychoterapia psychoanalityczna prowadząca do poznania źródeł cierpienia psychicznego jest procesem długim i często bolesnym. Praca obejmuje 2 – 3 spotkania w tygodniu regularnie i w niezmiennych porach.