psychoterapia dorosłych w Warszawie

[…] nie powinniśmy zapomnieć, że stosunek analityczny ugruntowany jest na umiłowaniu prawdy, czyli na uznaniu rzeczywistości, i że wyklucza on wszelkie pozory, wszelką obłudę. 

Zygmunt Freud, 1937/2007, s. 346

Teorie psychoanalityczne służą do pomagania człowiekowi. Oparte są na teorii Zygmunta Freuda, jego współpracowników i następców. Mimo powszechnej myśli, nadal myśl ojca założyciela, jest żywa, rozpowszechniana jak i rozwijana w środowisku psychoterapeutów. Freud mówił o leczeniu słowem. Może to wydawać się nie inwazyjna metoda, choć radykalnie zmieniająca jakość życia pacjenta. Istotą tej metody jest „przekonanie, że im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większe ma się szanse na satysfakcjonujące i udane życie”.

Niestety łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Proces terapii bogaty jest w momenty oporu, czyli blokady przed okryciem prawy o sobie. Często trudnej prawdy – nigdy świadomie nie ujawnionej przed samym sobą.

Dzięki analizie: skojarzeń, fantazji, snów – można mieć większy wgląd w nieświadome czynniki kierujące człowiekiem. Dorośli decydujący się na psychoterapię psychoanalityczną przygotowują się do terapii na kilku sesjach konsultacyjnych. Celem tych sesji jest badanie motywacji do pracy nad swoja nieświadomością, ciekawości siebie oraz siły wytrwałości do ciężkiej pracy.

Na ogół psychoterapia psychoanalityczna prowadzona jest od dwóch sesji tygodniowo. Długość procesu uzależniona jest od problemu i możliwości pacjenta. Spotkania wyznaczone są na konkretne, stałe godziny.