doświadczenie zawodowe

Pracuję od dziewiętnastu lat. Mam liczne doświadczenia zawodowe w placówkach publicznych jak i prywatnych. Pracowałam w zawodzie pedagoga i psychologa. Aktualnie pracuje tylko w psychologicznie. Placówki w jakich miałam okazję pracować to:

  • Gabinet psychoterapii – prywatna praktyka – wrzesień 2007- nadal trwa

– prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży

– konsultuje psychologicznie dzieci i rodziny

-prowadzę psychoterapię par i małżeństw

-superwizuję pracę młodych psychologów oraz pracowników placówek pomocowych (stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze)

  • Specjalistyczna Poradnia OPTA – listopad 2015 – czerwiec 2016

-prowadziłam konsultacje i psychoterapię dzieci, młodzieży i ich rodziców z problemami emocjonalnymi

– superwizowałam pracę grupy wychowawców z domów dziecka m.st. Warszawy

-superwizowałam pracę pedagogów i psychologów z placówek oświatowych m.st. Warszawy

  • Specjalistyczna Poradnia Psychoterapii Psychoanalitycznej – wrzesień 2012 – grudzień 2013

– konsultowałam pacjentów z zaburzeniami osobowości do psychoterapii indywidualnej lub grupowej

-prowadziłam psychoterapię w settingu psychoanalitycznym pacjentów z zaburzeniami osobowości, neurotycznych, z pogranicza zaburzeń i z zaburzeniami adaptacyjnymi

  • Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego – wrzesień 2005 – sierpień 2007

-wspierałam uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, którzy mieli problemy edukacyjne i z zachowaniem

-współpracowałam z psychologiem-diagnostą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

-prowadziłam zajęcia profilaktyki uzależnień w zespole szkół

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 – wrzesień 2004 – sierpień 2009

-diagnozowałam dzieci i młodzież z trudnościami w nauce z dzielnicy Bielany

-prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej

-współprowadziłam zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców z problemami wychowawczymi

  • Gimnazjum nr 55 – wrzesień 2003 – sierpień 2005

-prowadziłam zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w klasach integracyjnych

-współprowadziłam wspólne lekcje dzieci z zdrowych i z orzeczeniem o niepełnosprawności

  • Przedszkole ss. Felicjanek – luty 2002 – sierpień 2003

-współprowadziłam grupę cztero i pięcio latków

  • Gimnazjum w Zegrzu – wrzesień 2001 – luty 2002

-prowadziłam zajęcia edukacyjne dla gimnazjalistów

  • Stowarzyszenie „Tęcza” – wrzesień 2000 – czerwiec 2001

-prowadziłam zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Adaptacyjny dla dzieci niepełnosprawnych – wrzesień 1997 – sierpień 2000

Ponadto mam doświadczenie podczas odbytych staży klinicznych. Był to oddział dzienny Szpitala Nowowiejskiego w Centrum Psychoterapii, oraz oddział I całodobowy ogólnopsychiatryczny tego samego Szpitala. Brałam też udział w projekcie stażowym podczas szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Poradnia specjalistyczna PTPP przyjmowała głęboko zaburzonych pacjentów, na ogół po wcześniejszej hospitalizacji. W wyżej wymienionej placówce konsultowałam pacjentów i przyjmowałam w settingu psychoanalitycznym.